Що необхідно знати про коронавірусну інфекцію?

Увага! Сайт оновлюється. Деякі розділи можуть бути недоступні.

Органічне виробництво. Розвиток в сучасних умовах

Органічне виробництво. Розвиток в сучасних умовах Українаце насамперед, аграрна країна, продовольче забезпечення якої на внутрішньому ринку та на ринку споживачів країн-сусідів зростає з кожним роком. Аграрії дбають про високу врожайність зернових, олійних та зернобобових культур, ефективно впроваджують нові технології, підвищують якість та безпечність сільськогосподарської продукції.

В умовах стрімкого розвитку агропромислового комплексу товаровиробники не залишаються осторонь вирішення нагальних проблем: відтворення родючості ґрунтів, збереження навколишнього природного середовища, зменшення використання агрохімікатів та пестицидів як наслідок - отримання продукції нової якості. Ідея створення органічного виробництва в Україні не нова та вже багато виробників залучилися до цього руху. Насамперед, для розвитку виробництва необхідне сприяння та підтримка держави для стимулювання ведення органічного сільського господарства на законодавчому рівні, в тому числі й адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу, а також забезпечення координації в інформаційному просторі, співпраці з науковими установами, розробка програм фінансової підтримки.

Верховною Радою України3 вересня 2013 року прийнято Закон України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" (далі – Закон), який визначив правові та економічні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини, заходи контролю та нагляду за такою діяльністю.

Статтями 9, 11 Закону до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері виробництва та обігу органічної продукції (сировини) віднесено здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію та обігом органічної продукції (сировини).

Також станом на сьогодні вже розроблено низку підзаконних актів до Закону, зокрема: визначення, критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності; проведення сертифікації, маркування тощо.

Водночас наголошуємо, що створення передумов для ефективного розвитку виробників не можливе без їх активної участі та налагодженні тісної співпраці по всіх аспектах органічного руху України. Разом ми забезпечимо покращення основних показників стану здоров’я населення, збереження навколишнього природного середовища, відтворення природних ресурсів.

 

 

Державна інспекція сільського господарства в Київській області

т. (044)-591-03-42